téma měsíce března 2010

Žít naplno

31. 3. 2010 11:50
Rubrika: inspirace | Štítky: tema:ctnosti

 

Zápis z přednášky Mons. Jiřího Mikuláška ze setkání mládeže brněnské diecéze 27.3. 2010

Tématem přednášky byly ctnosti (v pojetí protikladů  k neřestem) a jak je žít v životě.

 


 

Žít ctnostně znamená žít svůj život naplno. Tedy ne krčit se ve falešné pokoře někde v koutku, ale využívat naplno schopností, které nám Bůh dal, abychom byli užiteční Bohu i druhým lidem a mohli tak společně vytvořit „civilizaci lásky“ jako opak k současné „kultuře smrti“ a konzumismu.

Na začátek si položme otázku: K čemu je člověk povolán? Co je a jaký má být život člověka, křesťana? p>

Náš život by měl být odpovědí na Boží lásku, sám Bůh touží po tom, abych svým životem zobrazoval Boží lásku. Křesťanské povolání je náročné. Znamená rozvinout své lidství tak, abych co nejdokonaleji odrážel Boží krásu, dobrotu a moudrost. Boží obraz v nás byl porušený hříchem, proto přišel Pán Ježíš, aby napravil to, co se v člověku prvotním hříchem „porušilo“ a přinesl nám „nové lidství“. V něm můžeme vidět dokonale všechny ctnosti.

A co že je vlastně ta ctnost?

CTNOST = trvalá  schopnost, ochota a snadnost konat dobro. Rozvíjí se tréninkem a častým opakováním a usnadňuje nám konání dobra, překonávání překážek a pokušení.

Ctnosti můžeme rozdělit na přirozené (to jsou ty, které jsme si trvale vytvořili častým opakováním) a vlité (ty jsou nám dány v důsledku milosti Boží, ztrácíme je hříchem).

Zde použil otec krásného přirovnání z říše ptactvaJ Kdo žije v milosti posvěcující, vznáší se jako orel a „provází ho vznešený průvod ctností“. Kdo však hříchem milost ztratí, je jako slepice kutající se na dvorkuJ

Ctnost není  možná bez lásky. Vezměte si takového lakomce – ten je také opatrný, když se jedná o jeho majetek, statečný, když přijde zloděj, který jej bude chtít okrást, střídmý, aby neztratil své bohatství. Ale opatrnost, statečnost a střídmost lakomce nejsou ctnosti, protože nevycházejí z lásky, ale z lakomství.

A nyní už stručná  charakteristika jednotlivých ctností jako protikladu k neřestem:

POKORA

 • ryze křesťanská ctnost
 • opírá se o pravdivé poznání sebe sama, v žádném případě není pokorou falešné hrbení se
 • pokorný člověk uznává svou hříšnost, ale i své schopnosti, je za ně Bohu vděčný a využívá je k dobrému, chová úctu ke všem lidem (vidí v každém člověku Boží obraz)

  a nad nikoho se nepovyšuje, podřizuje se řádně ustanovené  autoritě

  -    je opakem pýchy = nezřízená touha po vlastní nadřazenosti hledající vlastní slávu

ŠTĚDROST

 • „Máš jen to, cos rozdal.“ (moc hezká myšlenka o tom, že co jsme dali někomu z chudých, dali jsme vlastně Pánu Ježíši, takže jsme si to „poslali do nebe“J)
 • Nemusí se jednat jen o dary peněžité, může se jednat o to, že někomu věnujeme svůj čas apod.
 • Je opakem lakoty = dychtění po majetku na úkor jiných hodnot

ČISTOTA

 • jedná se především o čistotu úmyslu, milovat člověka pro něho samotného, ne proto, že z toho něco budeme mít
 • znamená také nevolit nikdy takové řešení, které by vedlo ke hříchu, nestavět na slabostech protějšku (např. v oblékání)
 • opravdová čistota z člověka určitým způsobem „vyzařuje“
 • je opakem smyslnosti = nezřízená touha po sexuálních zážitcích, která chce druhého svádět a využít

PŘEJÍCNOST

 • radost z toho, co se druhému daří, touha udělat radost druhému
 • je opakem závisti = smutek z dobra druhého člověka
 • zde si můžeme uvést příklady dvou různých smýšlení:
  1. „Co je tvoje, to je moje“ - myšlenka komunismu postaveného na závisti
  1. „Co je moje, je i tvoje“ – myšlenka sdílení apoštolů

STŘÍDMOST

 • Nežijeme, abychom jedli, ale jíme, abychom žili.
 • Je opakem obžerství = touha po jídle a nápoji, může vést ke ztrátě sebekontroly (opilství, drogy)

MÍRNOST

 • snášení zla od druhých bez nenávisti
 • umění čekat, snášet nepříjemné věci (např. když nám ujede autobusJ)
 • je opakem hněvu = rozrušení mysli z odporu k osobě nebo skutečnosti, jedná z nenávisti

PRACOVITOST

 • hledání a věrné plnění Boží vůle (nejedná se o workoholismus!)
 • znamená dělat to, co dělat mám, ve správný moment a nemít zbytečné obavy z budoucnosti
 • je opakem lenosti = duševní lhostejnost k pravdě a dobru, nechuť k práci a konání povinností

Dalším vzorem všech ctností nám může být Maria – ona jako matka za nás prosí, chrání nás a vede, aby se nám život „podařil“ J

Zdendanda


 

Zobrazeno 1531×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.